Наукові дослідження в містобудуванні та ландшафтній архітектурі: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання на тему: «Анотована програма магістерської роботи»

Ескіз

Дата

2024

Автори

Шебек, Надія Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять опис індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Наукові дослідження в містобудуванні та ландшафтній архітектурі», а також рекомендації до його виконання. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування освітньо-науковою програмою «Містобудування».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра містобудування, містобудування, ландшафтна архітектура

Бібліографічний опис

Наукові дослідження в містобудуванні та ландшафтній архітектурі : методичні вказівки до виконання індивідуального завдання на тему : «Анотована програма магістерської роботи» : для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : Шебек Н. М. – Київ : КНУБА, 2024. – 27 с. - Бібліогр. : с. 11-25.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset