Визначення та оцінка елементів композиційного каркасу міського розпланування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Дідіченко, Маргарита Олегівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається поняття композиційного каркасу міського розпланування та його елементів. Надається визначення просторових домінант та вісей в контексті містобудівної композиції, а також визначаються аспекти, що їх характеризують. Пропонується розгорнута методика оцінки композиційних елементів за 8 параметрами для домінант та 5 параметрами для вісей, а також обґрунтовується необхідність використання для них коефіцієнтів.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, композиція міського середовища, композиційний каркаc, просторова домінанта, просторова вісь, композиция городской среды, композиционный каркас, пространственная доминанта, пространственная ось, city's morphological composition, morphological composition frame, landmark, spatial axis
Бібліографічний опис
Дідіченко М. О. Визначення та оцінка елементів композиційного каркасу міського розпланування / М. О. Дідіченко // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 130-139. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання