Аналіз методів унікальної ідентифікації об'єктів в наборах геопросторових даних

Ескіз

Дата

2020

Автори

Лященко, А. А.
Гаврилюк, Є. Ю.
Смілка, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Предметом аналізу є методи та засоби унікальної ідентифікації об’єктів в наборах геопросторових даних, що створюються, реєструються та використовуються в геоінформаційних системах різного призначення і територіального охоплення. Системи унікальної ідентифікації геопросторових об’єктів класифіковано за ознаками базових технології та наявності семантичного змісту в складі унікальних ідентифікаторів, зокрема це системи засновані на використанні: 1) універсальних унікальних ідентифікаторів типу UUID; 2) методів прямого геокодування з використанням координат об’єктів; 3) методів непрямого геокодування з використанням географічних назв та адрес. Виконано аналіз переваг та обмежень кожної поміж трьох груп систем унікальної ідентифікації геопросторових об’єктів. Результати обчислювального експерименту підтвердили можливість надійної унікальної ідентифікації будівель на основі використання 11-значного відкритого коду місцеположення OCL (Google плюс коду). Глобальна унікальність ідентифікаторів на основі OLC коду для геопросторових об’єктів будь-якого типу потребує додаткових досліджень, але його унікальність в межах об’єктів одного типу практично досяжна за рахунок варіативної довжини коду та можливостю його розширення додатковими атрибутами.

Опис

Ключові слова

кафедра геоінформатики і фотограмметрії, кафедра землеустрою і кадастру, кафедра теорії архітектури, унікальний ідентифікатор об’єкта, унікальний ідентифікатор будівлі, геопросторові дані, бази геопросторових даних, відкритий код місцеположення, геокодування, уникальный идентификатор объекта, уникальный идентификатор здания, пространственные данные, базы геопространственных данных, открытый код местоположения, плюс коды, геокодирование, unique object identifier, unique building identifier, geospatial data, geospatial databases, open location code, plus code, geocoding

Бібліографічний опис

Лященко А. А. Аналіз методів унікальної ідентифікації об'єктів в наборах геопросторових даних / А. А. Лященко, Є. Ю. Гаврилюк, В. А. Смілка // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 75. - С. 21 7 -232. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset