Температурно-погодні фактори теплопостачання

Ескіз
Дата
2011
Автори
Дешко, В. І.
Шовкалюк, М. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Показано актуальність та необхідність прийняття нового нормативного документу щодо розрахункових зовнішніх температур для систем теплопостачання та запропоновано внесення поправок в методику визначення класу енергоефективності для складання енергопаспорту.
Опис
Ключові слова
системи теплопостачання, умови температурно-погодні, проектування систем опалення
Бібліографічний опис
Дешко В. І. Температурно-погодні фактори теплопостачання / В. І. Дешко, М. М. Шовкалюк // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. А. М. Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 2. - С. 79-87. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання