Історія, сьогодення та перспективи кафедри Основ архітектури і архітектурного проектування

Ескіз

Дата

2015

Автори

Слєпцов, О. С.
Горбик, О. О.
Ладан, Т. М.
Кумейко, М. К.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Кафедра Основ архітектури і архітектурного проектування була утворена 1964 р. внаслідок ділення кафедри Архітектурного проектування, яка існувала на архітектурному факультеті від часу його заснування у 1930 р. Викладачами новоутвореної кафедри «Інтер’єру та меблів» були: Олег Олександрович Свєшніков – завідувач кафедри до 1971 р., доценти А. Я. Косенко, І. Є. Чернядьєв, М. Й. Кресальний, асистенти В. І. Соченко (з 1967 р.), Е. А. Більський, Л. А. Добровольський, Ф. Ф. Грачов, К. Г. Демура, В. А. Дзугаєв, Г. М. Синиця, Ю. Ф. Ларкін, І. Р. Наймушина, Л. В. Василенко, О. В. Заварова. Крім поглибленого студіювання нового напрямку спеціалізації («Інтер'єр»), педагоги кафедри долучались до викладання базових дисциплін – читали лекційні курси з типології житла (А. Я. Косенко), введення в спеціальність (К. Г. Демура), історії мистецтва та архітектури (Г. М. Синиця, згодом Ю. Ф. Ларкін). Активно велась наукова робота, захищались кандидатські дисертації; прикметним було функціонування при кафедрі лабораторії експериментального проектування, в якій проходили апробацію, розроблялись та впроваджувались в практичне проектування наукові та методичні здобутки кафедри.

Опис

Ключові слова

архітектура, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, історія кафедри

Бібліографічний опис

Історія, сьогодення та перспективи кафедри Основ архітектури і архітектурного проектування /О. С. Слєпцов, О. О. Горбик, Т. М. Ладан, М. К.Кумейко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 5. - С. 3-25. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced