Методичні вказівки щодо організації та проведення практик здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт" галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Анотація
Методичні вказівки щодо організації та проведення практик складено для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт" другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, практики, організація, практики, проведення
Бібліографічний опис
Методичні вказівки щодо організації та проведення практик здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт" галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: магістр з фізичного виховання і психології спорту / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. М. Шамич, Г. В. Іваннікова, С. Ф. Гасанова, О. А. Войтенко. - Київ : КНУБА : Талком 2023. - 60 с. - Бібліогр. : с. 32 - 34.