Методичні вказівки щодо організації та проведення практик здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт" галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Шамич, О.М.
Іваннікова, Г. В.
Гасанова, С. Ф.
Войтенко, О. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Методичні вказівки щодо організації та проведення практик складено для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт" другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, практики, організація, практики, проведення
Бібліографічний опис
Методичні вказівки щодо організації та проведення практик здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт" галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: магістр з фізичного виховання і психології спорту / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. М. Шамич, Г. В. Іваннікова, С. Ф. Гасанова, О. А. Войтенко. - Київ : КНУБА : Талком 2023. - 60 с. - Бібліогр. : с. 32 - 34.