Передумови одержання об’єктивного результату при порівнянні цілісних житлових утворень

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статье "Условия получения объективных результатов при сравнении целостных жилых образований" речь идет про важность приведения к сопоставимому виду сравниваемых ЦЖО.
Опис
Ключові слова
утворення цілісні житлові, порівняння житлових утворень
Бібліографічний опис
Хараборська Ю. О. Передумови одержання об’єктивного результату при порівнянні цілісних житлових утворень / Ю. О. Хараборська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 19. - С. 154-158. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання