Тестування як один із ефективних інструментів оцінювання якості засвоєння знань студентів

Ескіз недоступний
Дата
2005
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На кафедрі будівельної механіки розроблено і впроваджено до навчального процесу комп’ютерну програму тестування рівня знань, а також комплекс тестових завдань з дисципліни “Будівельна механіка”.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, тестування студентів, оцінювання якості знань, програмний комплекс тестування
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Тестування як один із ефективних інструментів оцінювання якості засвоєння знань студентів / В. А. Баженов, Г. М. Іванченко, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 77 - 82. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання