Тестування як один із ефективних інструментів оцінювання якості засвоєння знань студентів

Ескіз

Дата

2005

Автори

Баженов, В. А.
Іванченко, Г. М.
Шишов, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На кафедрі будівельної механіки розроблено і впроваджено до навчального процесу комп’ютерну програму тестування рівня знань, а також комплекс тестових завдань з дисципліни “Будівельна механіка”.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, тестування студентів, оцінювання якості знань, програмний комплекс тестування

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Тестування як один із ефективних інструментів оцінювання якості засвоєння знань студентів / В. А. Баженов, Г. М. Іванченко, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 77 - 82. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset