Визначення системи управління електроприводом турбо-машин в трубопровідних мережах комунального та меліоративного господарства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Автори
Григоровський, Є. П.
Білявський, Ю. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі подаються алгоритм і методика розв’язання задач функціонального, структурно-параметричного синтезу систем управління електроприводами будівельних машин у колі технологічних процесів підприємств будівельної індустрії, машин мережевих систем комунального господарства за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки. Приводяться математичні моделі, структурна схема алгоритму синтезу та характеристика функціональних дій параметрів на вхід системи. Цс все дало змогу з високою вірогідністю одержаних результатів впровадити інверсний метод у практику дослідження автоматизованих систем управління, шо експлуатуються.
Опис
Ключові слова
турбо-машини, системи управління електроприводами, трубопровідні мережі, кафедра водопостачання та водовідведення
Бібліографічний опис
Григоровський Є. П. Визначення системи управління електроприводом турбо-машин в трубопровідних мережах комунального та меліоративного господарства / Є. П. Григоровський, Ю. В. Білявський // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. – Київ : КНУБА, 2002. – Вип. 5. – С. 85 – 91. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання