Особливості реструктуризації та перепланування промислових будівель і споруд у містах Західної України (на прикладі м. Львова)

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На прикладі міста Львова висвітлені фактори впливу та формування промислового комплексу. Зроблено історичний аналіз розвитку промислових територій та галузевої структури виробництва. Проведено аналіз сучасного стану промислових територій міста Львова та описано методи їх перепристосування. Обґрунтовується необхідність та напрямки реструктуризації міської інфраструктури
Опис
Ключові слова
трансформація, пере пристосування, реструктуризація
Бібліографічний опис
Нетужилова Н. В. Особливості реструктуризації та перепланування промислових будівель і споруд у містах Західної України (на прикладі м. Львова) / Н. В. Нетужилова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 250-256. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання