Особливості реструктуризації та перепланування промислових будівель і споруд у містах Західної України (на прикладі м. Львова)

Ескіз

Дата

2011

Автори

Нетужилова, Н. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На прикладі міста Львова висвітлені фактори впливу та формування промислового комплексу. Зроблено історичний аналіз розвитку промислових територій та галузевої структури виробництва. Проведено аналіз сучасного стану промислових територій міста Львова та описано методи їх перепристосування. Обґрунтовується необхідність та напрямки реструктуризації міської інфраструктури

Опис

Ключові слова

трансформація, пере пристосування, реструктуризація

Бібліографічний опис

Нетужилова Н. В. Особливості реструктуризації та перепланування промислових будівель і споруд у містах Західної України (на прикладі м. Львова) / Н. В. Нетужилова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 250-256. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced