Шляхи зниження рівня енергоспоживання в міській забудові

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто узагальнені методи зменшення втрат енергоресурсів в житлових кварталах на різних рівнях за допомогою комплексу заходів енергозбереження та використання альтернативної енергетики. Наведені основні напрямки вирішення проблем для максимально низького використання енергії.
Опис
Ключові слова
енергоресурси, альтернативна енергетика, енергоефективність будівель, энергоресурсы, альтернативная энергетика, энерго- эффективность жилья, alternative energy, energy conservation, measures of energy, кафедра землеустрою і кадастру
Бібліографічний опис
Сидорчук А. О. Шляхи зниження рівня енергоспоживання в міській забудові / А. О. Сидорчук, А. М. Плешкановська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 188-192. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання