Архітектурно-планувальна організація музейно-виставкових авіаційних комплексів

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Роботу присвячено дослідженню архітектурно-планувальної організації музейно-виставкових авіаційних комплексів. У дисертації висвітлені соціально- економічні, політичні, містобудівні, техногенні та екологічні, архітектурно - художні,історичні та передумови візуального сприйняття цілісного образу музейно- виставкового авіаційного комплексу. В роботі були виявлені основні особливості проектування музейно- виставкових авіаційних комплексів. Висвітлені основні передумови формування музейно-виставкових авіаційних комплексів. Проведений ґрунтовний огляд та аналіз теоретичних і нормативних документів й матеріалів, досвіду вітчизняного та закордонного проектування музейно-виставкових авіаційних комплексів, на основі яких було створено класифікацію і встановлено чотири основні принципи об’ємно- просторової організації музейно-виставкових авіаційних комплексів на території України.
Опис
Ключові слова
музейно-виставковий авіаційний комплекс, авіація, музей, авіасалон, авіапарк, архітектурно-планувальна структура, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Горова Ю. О. Архітектурно-планувальна організація музейно-виставкових авіаційних комплексів : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Горова Юлія Олегівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2016. - 21 с. - Бібліогр. : с. 15 - 16
Зібрання