ART-KLASTER JAKO WYNIK DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
W artykule przedstawione zostały przykłady adaptacji budynków poprzemysłowych i powojskowych na cele działalności kulturowej i artystycznej. Działania te nie tylko wpływają na poprawę jakości samych obiektów dostosowujących się do nowych funkcji, ale także obszarów w jakich się znajdują zwiększając ich żywotność oraz prestiż, co podnosi także ich wartość. Często zespoły - nie tylko pojedyncze budynki będące przedmiotem analizy określane są terminem art.-klasterów stanowiących stosunkowo nowe zjawisko w strukturze przestrzennej miast sprowadzające się do wykorzystywania obiektów istniejących (o stosunkowo dużej kubaturze), popadających w zapomnienie.
Опис
Ключові слова
art-klastery, obiekty poprzemysłowe, obiekty powojskowe, rewitalizacja, modernizacja, арт-кластери, промислові об’єкти, військові об’єкти, ревіталізація, модернізація, арт-кластеры, промышленные объекты, военные объекты, ревитализация, модернизация, art-clusters, post-industrial objects, post-military facilities, revitalization, modernization
Бібліографічний опис
Kobylarczyk J. ART-KLASTER JAKO WYNIK DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ / Kobylarczyk J., Kuśnierz-Krupa D., Paprzyca K. // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 236-246. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання