Статичні випробування моделей паль в глинистих грунтах

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлено результати польових досліджень несучої здатності моделей вдавлюваних паль таврового та квадратного поперечного перерізу в глинистих ґрунтах.
Опис
Ключові слова
кафедра геотехніки, глинисті ґрунти, несуча здатність, паля, тавровий переріз
Бібліографічний опис
Цимбал С. Й. Статичні випробування моделей паль в глинистих грунтах / С. Й. Цимбал, О. В. Малишев // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2011. - Вип. 27. - С. 42 - 46. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання