Статичні випробування моделей паль в глинистих грунтах

Ескіз

Дата

2011

Автори

Цимбал, С. Й.
Малишев, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Представлено результати польових досліджень несучої здатності моделей вдавлюваних паль таврового та квадратного поперечного перерізу в глинистих ґрунтах.

Опис

Ключові слова

кафедра геотехніки, глинисті ґрунти, несуча здатність, паля, тавровий переріз

Бібліографічний опис

Цимбал С. Й. Статичні випробування моделей паль в глинистих грунтах / С. Й. Цимбал, О. В. Малишев // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2011. - Вип. 27. - С. 42 - 46. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset