Економічне обґрунтування схем знешкодженняхромвмістних стічних вод гальванокоагуляцією

Ескіз

Дата

2018

Автори

Василенко, Леся Олексіївна
Василенко, Олексій Анатолійович
Жукова, Олена Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Редакція журналу `Економіка та держава`

Анотація

Стічні води, які містять шестивалентний хром найнебезпечніші води, вони скидаються у навколишнє середовище в недостатньо очищеному вигляді , що є проблемою міжнародного значення. В Україні, як і за її межами, стічні води гальванічних виробництв найбільш розповсюджені. Виробничі стічні води, забруднені кислотами, лугами та солями важких металів утворюються внаслідок хімічної та електрохімічної обробки металів та їх сплавів, а також при нанесенні гальванічних покрить. Загальний обсяг стічних вод, що скидаються вказаними підприємствами, складає в Україні біля 500 млн м3 на рік. У запропонований статі охарактеризовано гальванічне виробництво, вплив його стічних вод на навколишнє середовище. Перераховано існуючи методи очистки промивних вод, які містять хром шість (Cr6+). Наведено схеми очистки хромвмісних стічних вод. Проаналізовано, обгрунтовано недоліки методів та звернено увагу на їх якість після очистки. А також проведено аналіз їх економічної привабливості. Розглянуто кожен метод очищення окремо. Запропоновано техніко-економічні показники гальванокоагуляційного методу очистки промивних стічних вод від гальванічних виробництв. На основі досліджень зроблено висновки, згідно з якими у виборі схеми потрібно враховувати нове будівництво та реконструкцію існуючих споруд.

Опис

Ключові слова

гальванокоагуляція;, хромвмісні стічні води;, технико-економічні показники;, технологічні схеми очистки., кафедра охорони праці і навколишнього середовища, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Василенко Л. О. Економічне обґрунтування схем знешкодження хромвмістних стічних вод гальванокоагуляцією / Л. О. Василенко, О. А. Василенко, О. Г. Жукова // Економіка та держава - наукове фахове видання України з питань економіки / Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ; гол. ред. М. П. Денісенко. - Київ, 2018. - Вип. 10. - С. 33 - 37. - Бібліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset