Поліфункціональні громадські будівлі центрів об’єднаних територіальних громад

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
малі міста є одними з найчисельніших в Україні і в них проживає майже половина населення. Після прийняття Закону «Про України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" та «Про добровільне об‘єднання територіальних громад» містам і селам, що відіграють роль центрів ОТГ надається особлива роль у самоврядуванні. Відповідно до цього статусу планується створення громадських центрів, що супроводжували б діяльність новостворених ОТГ та забезпечували б усі необхідні функції для обслуговування населення
Опис
Ключові слова
об‘єднані територіальні громади, громадські центри, функції, малі міста, села, кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
Бібліографічний опис
Обрізків А. В. Поліфункціональні громадські будівлі центрів об’єднаних територіальних громад / А. В. Обрізків // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 459-464. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання