Полевая концепция нелокальной самосогласованности водных систем

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Континуальная теория поля позволяет обосновать существование нелокального самосогласованного поля в водных растворах электролитов. Радиус действия такого поля сопоставим с объемом, который занимает водная система.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, континуальне поле, самоузгоджені системи, корпускули, електричний заряд, жива матерія, водні середовища, континуальное поле, самосогласованные системы, корпускулы, электрический заряд, живая материя, водные среды, the continual field, self-congruent systems, corpuscles, electric charge, organized matter, aquatic environments
Бібліографічний опис
Симонов И. Н. Полевая концепция нелокальной самосогласованности водных систем / И. Н. Симонов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 18. – С. 112 – 122. – Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання