Модель бази метаданих для реєстрації комплектів містобудівної документації в системі містобудівного кадастру

Ескіз

Дата

2017

Автори

Максимова, Ю. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто принципи реалізації та структуру бази метаданих для комплектів містобудівної документації та їх складових частин. Апробовано модель бази метаданих в середовищі об’єктно-реляційної сиcтеми керування базами даних PostgreSQL та геоінформаційної системи QGIS.

Опис

Ключові слова

кафедра геоінформатики і фотограмметрії, містобудівний кадастр, метадані, містобудівна документація об’єктно-реляційна база даних, геоінформаційні системи, градостроительный кадастр, метаданные, градостроительная документация, объектно-реляциолнная база данных, геоинформационная система, metadata, urban planning documentation, object- relational database, geographic information system, urban cadastre

Бібліографічний опис

Максимова Ю. С. Модель бази метаданих для реєстрації комплектів містобудівної документації в системі містобудівного кадастру / Ю. С. Максимова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 342-349. - Бібліогр : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset