Модель бази метаданих для реєстрації комплектів містобудівної документації в системі містобудівного кадастру

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто принципи реалізації та структуру бази метаданих для комплектів містобудівної документації та їх складових частин. Апробовано модель бази метаданих в середовищі об’єктно-реляційної сиcтеми керування базами даних PostgreSQL та геоінформаційної системи QGIS.
Опис
Ключові слова
кафедра геоінформатики і фотограмметрії, містобудівний кадастр, метадані, містобудівна документація об’єктно-реляційна база даних, геоінформаційні системи, градостроительный кадастр, метаданные, градостроительная документация, объектно-реляциолнная база данных, геоинформационная система, metadata, urban planning documentation, object- relational database, geographic information system, urban cadastre
Бібліографічний опис
Максимова Ю. С. Модель бази метаданих для реєстрації комплектів містобудівної документації в системі містобудівного кадастру / Ю. С. Максимова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 342-349. - Бібліогр : 9 назв.
Зібрання