Забезпечення екологічної безпеки систем водопостачання міст

Ескіз

Дата

2014

Автори

Василенко, Сергій Леонідович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Створено теоретичні засади екологічної безпеки систем водопостачання міст (ЕБВ) у взаємозв’язку впливу природно-техногенних факторів на водопостачання та його зворотної дії на людину і довкілля. Встановлено методологічні передумови ЕБВ із формулюванням аксіоматики, принципів і системотехнічних закономірностей. Визначено методологію дослідження складових безпеки водопостачання за ієрархічним принципом на внутрішньо- та зовнішньосистемному рівнях небезпеки із застосуванням інтегрованих параметрів. Теоретично обґрунтовано нові підходи до формування стратегії управління ЕБВ, спрямованої на покращання стану екосистем, з використанням математичних моделей, інформаційних технологій та найкращих доступних технічних рішень. Вдосконалено методи регулювання водосховищ для створення сприятливих умов на питних водозаборах. Узагальнено математичні моделі послідовно-паралельної трансформації речовин в джерелах водопостачання. Науково обґрунтовано і впроваджено конструктивні засоби з підвищення ЕБВ на вході системі шляхом селективного забирання води та її біотестування. Розроблено новий метод визначення обсягів робіт з реновації водопровідних мереж, реалізація якого запобігає забрудненню питної води, її втратам і підтопленню територій.

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, питна вода, водопостачання, управління, математична модель, інформаційні технології

Бібліографічний опис

Василенко С. Л. Забезпечення екологічної безпеки систем водопостачання міст : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 21.06.01 / Василенко Сергій Леонідович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2014. - 36 с. - Бібліогр. : с. 27 - 31

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset