Основні критерії гармонійного взаємозв'язку в системі "людина - міське середовище"

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто оцінку взаємодії людини і оточуючого міського середовища. Графічно зображено залежність дії несприятливих факторів від поточного часу і місця перебування людини в міському середовищі протягом дня.
Опис
Ключові слова
людина, безпека, міське середовище, наслідки, кафедра міського господарства
Бібліографічний опис
Клюшниченко Є. Є. Основні критерії гармонійного взаємозв'язку в системі "людина - міське середовище" / Є. Є. Клюшниченко, К. О. Штепа // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 326 - 329. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання