Морфологія та комфортність середовища міст. Показники й методи оцінки взаємодій

Ескіз

Дата

2018

Автори

Габрель, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зроблена спроба визначення взаємозв’язку між морфологією міського прос- тору та умовами проживання його мешканців. Обґрунтовуються критерії ком- фортності простору для проживання. Беруться до уваги потреби чотирьох груп мешканців (школярів і студентів, активно працюючого населення, людей з особ- ливими потребами та приїжджих (туристів). Визначено задачі на продовження дослідження — вимоги й підходи до змін морфології міського простору (гуманіза- ції, модернізації, ущільнення, трансформації, ревіталізації) з метою підвищення його комфортності для проживання.

Опис

Ключові слова

морфологія середовища міст, розпланування, просторова структура міст, комфортність проживання, критерії умов проживання, багатовимірна матриця зв’язків, морфология городской среды, планировка, пространственная структура городов, комфортность проживания, критерии условий проживания, многомерная матрица связей, urban environment morphology, planning, spatial structure of cities, criteria of living conditions, multidimensional matrix of ties

Бібліографічний опис

Габрель М. М. Морфологія та комфортність середовища міст. Показники й методи оцінки взаємодій / М. М. Габрель // Містобудування та територіальне планування : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 78-91. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset