Методи визначення j–інтеграла в дискретних моделях метода скінчених елементів

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті методи обчислення величини J–інтеграла Черепанова-Райса в дискретних моделях метода скінчених елементів (МСЕ), наведені результати розв’язання тестових задач.
Опис
Ключові слова
напружено-деформований стан, J–інтеграл Черепанова-Райса, тріщини, метод скінчених елементів (МСЕ), задачі, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Шкриль О. О. Методи визначення j–інтеграла в дискретних моделях метода скінчених елементів / О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 104 - 109. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання