Методи визначення j–інтеграла в дискретних моделях метода скінчених елементів

Ескіз

Дата

2009

Автори

Шкриль, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті методи обчислення величини J–інтеграла Черепанова-Райса в дискретних моделях метода скінчених елементів (МСЕ), наведені результати розв’язання тестових задач.

Опис

Ключові слова

напружено-деформований стан, J–інтеграл Черепанова-Райса, тріщини, метод скінчених елементів (МСЕ), задачі, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Шкриль О. О. Методи визначення j–інтеграла в дискретних моделях метода скінчених елементів / О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 104 - 109. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset