Можливості маркетингового аудиту в урбан-аналізі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Денисенко, Н. О.
Тригуб, О. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто актуальні питання використання інструментів маркетингу в урбан-аналізі. Узагальнено складові маркетингового аудиту території. На прикладі показано можливості маркетингового аудиту при визначенні напрямків розвитку території.
Опис
Ключові слова
кафедра міського господарства, маркетинговий аудит території, територіальний товар, ціновий пояс території, маркетинговий SWOT- аналіз території, маркетинговый аудит территории, территориальный продукт, ценовой пояс территории, маркетинговый SWOT- анализ территории, marketing audit of the territory, territorial product, price zone of the territory, marketing SWOT-analysis of the territory
Бібліографічний опис
Денисенко Н. О. Можливості маркетингового аудиту в урбан-аналізі / Н. О. Денисенко, О. О. Тригуб // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 86-91. - Бібліогр : 11 назв.
Зібрання