Клейові суміші з підвищенними термомеханічними властивостями на основі лужного алюмосилікатного зв’язуючого

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Вознюк, Григорій Вікторович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено можливість отримання клейових сумішей з підвищеними термомеханічними властивостями на основі лужного алюмосилікатного зв’язуючого, які можуть використовуватися для приклеювання теплоізоляційних матеріалів до металевих і бетонних поверхонь з метою захисту їх від впливу високих температур (вогнезахисні конструкції, високотемпературне устаткування). Встановлено взаємозв’язок між хімічним складом зв’язуючого, фазовим складом новоутворень після тверднення і випалювання та властивостями штучного каменю на основі лужного алюмосилікатного зв’язуючого. Показано, що модифікація зв’язуючого добавкою меленого доменного гранульованого шлаку дозволяє активізувати взаємодію складових зв’язуючого і поліпшити фізико-механічні та термомеханічні властивості штучного каменю (підвищити міцність при стиску на 20%, адгезійну міцність на 5%, залишкову міцність на 23%, знизити усадку на 5% після випалювання при температурі 900°С) та зв’язати оксид натрію у пектоліт. Розроблено склади клейових сумішей з підвищеними термомеханічними властивостями: міцність при стиску 52-68 МПа, адгезійна міцність 0,92-1,6 МПа, КЛТР 8,43-8,51'10-6 °С^-1, залишкова міцність 88% і усадка 1,72 % після випалювання при температурі 900°С.
Опис
Ключові слова
клейові суміші, лужні алюмосилікатні зв’язуючі, адгезійна міцність, термомеханічні властивості
Бібліографічний опис
Вознюк Г. В. Клейові суміші з підвищенними термомеханічними властивостями на основі лужного алюмосилікатного зв’язуючого : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Вознюк Григорій Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2012. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16 - 18
Зібрання