Гармонія як категорія професійного світогляду архітектора в контексті розвитку культури

Ескіз

Дата

2012

Автори

Шебек, Надія Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В результаті аналізу динаміки уявлень про гармонію видатних мислителів минулого і сучасних учених виявлені ключові аспекти цього поняття і дано визначення гармонії як порівняльно-оціночної характеристики, що виражає ступінь наближення об’єкта або явища до уявної досконалості. Одержані результати дослідження можуть бути покладені в основу побудови теорії гармонізації архітектурного середовища.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, кафедра містобудування, гармонія, архітектурне середовище, гармония, архитектурная среда, harmony, architectural environment

Бібліографічний опис

Шебек Н. М. Гармонія як категорія професійного світогляду архітектора в контексті розвитку культури / Н. М. Шебек // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 46. – С. 638 - 648. – Бібліогр. : 24 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset