Футерівка теплових агрегатів із жаростійких матеріалів на основі глиноземистого цементу

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті наведені результати досліджень жаростійких в’яжучих і матеріалів на їх основі для футерівки теплових агрегатів. Проведений вибір оптимальних складів жаростійких в’яжучих та досліджено їх основні термомеханічні властивості. Також проаналізовано термомеханічні властивості отриманих жаростійких матеріалів. В умовах діючого виробництва здійснено впровадження футерувальних блоків печей випалу вапна.
Опис
Ключові слова
футерівка теплових агрегатів, жаростійкі в’яжучі і матеріалів на їх основі
Бібліографічний опис
Якуш Є. Ю. Футерівка теплових агрегатів із жаростійких матеріалів на основі глиноземистого цементу / Є. Ю. Якуш // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 7. - С. 357 - 362 . - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання