Архітектурно-структурне моделювання біокліматичних будівель з врахуванням артеприродних факторів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Кірнос, П. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В результаті системно-аналітичного дослідження визначено вплив біокліматичних, енергетичних, еніотектонічних факторів, містобудівних факторів на об’ємно-планувальну організацію біокліматичної будівлі. Запропонована методика системного моделювання біокліматичних будівель з врахуванням біокліматичних, енергетичних, еніотектонічних, містобудівних факторів навколишнього артеприродного середовища на основі використання початкової та опрацьованої інформації, перетворення інформації та отримання альтернативних варіантів об’ємно-планувальних рішень у вигляді генеративно-структурних моделей біокліматичної будівлі. На інформаційно-логічній схемі показано системно-структурний процес трансформації інформаційних блоків від базової моделі будівлі, до концептуально-біокліматичної моделі, і кінцевим результатом – в генеративну модель біокліматичної будівлі. Визначено зміст інформаційних блоків – оцінки, умови, вимоги та архітектурні засоби регулювання біокліматичними факторами в об’ємно- планувальній організації біокліматичної будівлі. Для ефективного використання методики в архітектурній практиці моделювання та проектування біокліматичних будівель необхідні детальне та розширене опрацювання даного архітектурного напряму.
Опис
Ключові слова
біокліматичний підхід в архітектурі, артеприродні фактори, біокліматичні фактори, формоенергетичні фактори, Ф\формоніотектонічні фактори, формомістобудівні фактори, інформаційно-логічна схема моделювання біокліматичних будівель, биоклиматический поход в архитекуре, артеприродные факторы, формоэнергетические факторы, формоэниотектонические факторы, формоградостроительные факторы, информационно-логическая схема моделирования биоклиматических зданий, the bioclimatic approach in architecture, the arthatural factors, the bioclimatic factors, the enerhetical-factors, the anyotectonic factors, the townplanning factors, the informational and logical diagram of modeling and designing bioclimatic buildings
Бібліографічний опис
Кірнос П. В. Архітектурно-структурне моделювання біокліматичних будівель з врахуванням артеприродних факторів / П. В. Кірнос // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 39. – С. 201 - 213. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання