Оптимізація структури двошарового персептрону призначеного для розпізнавання аномальних величин експлуатаційних параметрів комп’ютерної мережі

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено методику визначення оптимальної кількості синаптичних зв’язків та схованих нейронів двошарового персептрону, призначеного для розпізнавання аномальних величин експлуатаційних параметрів комп’ютерної мережі.
Опис
Ключові слова
комп’ютерна мережа, надійність, нейронна мережа, двошаровий персептрон, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Терейковський І. А. Оптимізація структури двошарового персептрону призначеного для розпізнавання аномальних величин експлуатаційних параметрів комп’ютерної мережі / І. А. Терейковський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2011. – № 5. – С. 128 -131. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання