Експериментальні дослідження впливу мало циклових повторних і знакозмінних навантажень на розвиток прогинів нерозрізних залізобетонних балок

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведені результати експериментальних досліджень впливу малоциклових повторних і знакозмінних навантажень на прогини нерозрізних залізобетонних балок і виконаний порівняльний аналіз прогинів балок за різних режимів завантажень.
Опис
Ключові слова
малоциклові знакозмінні навантаження, нерозрізні балки, прогини, цикли
Бібліографічний опис
Масюк Г. Х. Експериментальні дослідження впливу мало циклових повторних і знакозмінних навантажень на розвиток прогинів нерозрізних залізобетонних балок / Г. Х. Масюк, О. В. Ющук // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. О. Д. Журавський. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 2. - С. 34-42. – Бібліогр.: 6 назв.
Зібрання