Містобудівні трансформації середмістя Львова та виникнення перших пасажів

Ескіз

Дата

2018

Автори

Ратушинський, Н. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано основні етапи трансформації міського середмістя і появу перших львівських пасажів. Основною ціллю є визначення особливостей пасажів, етапи будівництва пасажів, їх функціональне і предметне заповнення, зв'язок розбудови пасажів з соціально-економічними чинниками.

Опис

Ключові слова

Львів, трансформація історичного ядра міста, пасаж Андреоллі, пасаж Фрухта, пасаж Клейна, пасаж Ляуфнера, ХІХ ст., Львов, трансформация исторического ядра города, пассаж Андреолли, пассаж Фрухта, пассаж Клейна, пассаж Ляуфнера, XIX в., Lviv, transformation of the historical centre of the city, Andreolli passage, Fruhta passage, Klein passage, Liayufner passage, nineteenth century

Бібліографічний опис

Ратушинський Н. В. Містобудівні трансформації середмістя Львова та виникнення перших пасажів / Н. В. Ратушинський // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 459-470. – Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset