Класифікація територіальних громад як групових систем розселення за територіальними особливостями формування та розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Яценко, В. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто процес формування територіальних громад як групових систем розселення на локальному рівні в залежності від економічних, соціальних, природних, історичних та інших особливостей на початковому етапі утворення. Виділено вісім типів громад та обгрунтована специфіка класифікації в загальній системі розселення.
Опис
Ключові слова
кафедра ландшафтної архітектури, територіальна громада, класифікація, система розселення, приміські території, рекреаційні території, сільськогосподарські землі, территориальное сообщество, классификация, система расселения, пригородные территории, населенные пункты, рекреационные территории, сельскохозяйственные земли, territorial community, classification, typology, system of resettlement, suburban territories, settlements, agricultural lands, recreational territories
Бібліографічний опис
Яценко В. О. Класифікація територіальних громад як групових систем розселення за територіальними особливостями формування та розвитку / В. О. Яценко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 570-582. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання