Взаємодія хвиль сильних розривів у воді з пружним екраном

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Іванченко, Г. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Використовуючи нульове наближення променевого методу, чисельно досліджена перебудова геометрії сферичних фронтів підводної хвилі сильних розривів та зміну імпульсу, що переноситься ними, при подоланні хвилею пружного екрану. Виявлено, що в ідеально пружних екранах поблизу місць повного внутрішнього відображення променів на межі середовищ вода-екран додаткові внутрішні напруження стрімко зростають.
Опис
Ключові слова
пружне середовище, хвилі сильних розривів, взаємодія, критичні стани, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Взаємодія хвиль сильних розривів у воді з пружним екраном / Г. М. Іванченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 92. – С. 74-82. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання