Організація та управління будівництвом : методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи

Ескіз

Дата

2024

Автори

Тугай, Олексій Анатолійович
Титок, Вікторія Вікторівна
Ємельянова, Олена Миколаївна
Шебек, Микола Олександрович
Клис, Максим Валерійович
Дубинка, Олександр Володимирович
Демидова, Олена Олександрівна
Савенко, Володимир Іванович
Нестеренко, Ірина Сергіївна
Орищенко, Віктор Вікторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить мету, зміст і загальні відомості щодо теми практичних занять; теми й посилання на джерела для самостійного вивчення матеріалу; необхідні додаткові матеріали для виконання завдань практичних занять та самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Опис

Ключові слова

кафедра організації та управління будівництвом, організація та управління, управління будівництвом

Бібліографічний опис

Організація та управління будівництвом : методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. А. Тугай та ін. – Київ : КНУБА, 2024. – 16 с. - Бібліогр. : с. 12-13.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced