Модель оцінки роботи нерегульованого перетину на вулично-дорожній мережі міста

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Осєтрін, Микола Миколайович
Дворко, О. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розкрито поняття нерегульованого перетину на ВДМ міста та збір вихідних даних для його проектування. Проводиться класифікація об’єкту дослідження за всіма ознаками. Описано визначення значущих факторів впливу на роботу нерегульованого перетину за допомогою багатовимірного регресійного аналізу. Пропонується введення концепції рівня обслуговування для оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на ВДМ міста.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, вулично-дорожня мережа, нерегульований перетин, категорійність магістралі, багатовимірний регресійний аналіз, затримка руху, рівень обслуговування, улично-дорожная сеть, нерегулированное пересечение, категорийность магистрали, многомерный регрессионный анализ, задержка движения, уровень обслуживания, road-street network, unregulated intersections, category of street, multivariate regression analysis, control delay, level of service
Бібліографічний опис
Осєтрін М. М. Модель оцінки роботи нерегульованого перетину на вулично-дорожній мережі міста / М. М. Осєтрін, О. М. Дворко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 420-427. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання