Теорія механізмів і машин

Ескіз

Дата

2024

Автори

Почка, Костянтин Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «Компринт»

Анотація

Подано мету та завдання вивчення освітньої компоненти, компетентності та програмні результати, які має опанувати здобувач, зміст курсу, змістові модулі, ключові слова тем, вимоги щодо підготовки до практичних і лабораторних занять та самостійної підготовки, вимоги до виконання і оформлення курсового проекту, методи контролю та оцінювання знань студентів, список навчально-методичного забезпечення для самостійної підготовки. Призначено для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра професійної освіти, теорія механізмів, теорія машин

Бібліографічний опис

Теорія механізмів і машин : методичні вказівки до вивчення освітньої компоненти : для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : К. І. Почка. – Київ: ЦП «Компринт», 2024. – 72 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset