Річкові яхтові комплекси в архітектурно- планувальній структурі поселень

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання розташування річкових яхтових комплексів в планувальній структурі поселень, їх містоутворюючий потенціал та роль у містобудівному розвитку поселення. Визначено типові варіанти розташування річкових яхтових комплексів в структурі функціональних зон міста. Розглянуто основні види яхтових комплексів, що формуються в умовах міста та визначено рівень їх інтеграції у міську забудову. Наведено позитивні та негативні сторони розміщення річкових яхтових комплексів в структурі поселення.
Опис
Ключові слова
річкові яхтові комплекси, архітектурно-планувальне формування, місто, поселення, берегова лінія, прирічковий простір, набережні, речные яхтенные комплексы, аритектурно- планировочное формирование, город, поселение, береговая линия, приречное пространство, набережные, inland river marinas, architectural and planning formation, city, settlement, coastline, riverine area, embankments
Бібліографічний опис
Шкурупій М. Ю. Річкові яхтові комплекси в архітектурно- планувальній структурі поселень / М. Ю. Шкурупій // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 622-632. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання