Енергоощадна переробка гальванічних шламів феритизаційним методом

Ескіз

Дата

2020

Автори

Ємчура Б.
Кочетов, Г. М.
Васильєв О.
Самченко, Д. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Анотація

Розглянуто перспективу підвищення рівня екологічної безпеки промислових підприємств шляхом реалізації ресурсозберігаючої технології переробки токсичних відходів – гальванічних шламів – методом феритизації. Експериментально підтверджено переваги застосування електромагнітного імпульсного методу активації процесу феритизації в порівнянні з традиційним термічним. Рекомендується використання електромагнітних імпульсних розрядів з амплітудою магнітної індукції 0,298 Тл та частотою імпульсів від 0,5 до 10 Гц для проведення активації процесу. Такий спосіб активації забезпечує високий ступінь вилучення іонів важких металів – 99,97% та повторне використання очищеної води на виробництві. Встановлені закономірності феритизаційного вилучення важких металів в діапазоні значень реакційної швидкості аерації суміші 0,225 ÷ 0,075 м3 /год при різних способах активації. Досліджено фізичні властивості та структуру осадів феритизації. Екологічно безпечні феритизаційні осади характеризуються високим ступенем ущільнення на центрифузі (більш ніж 90%) та кристалічною структурою з максимальним вмістом феритних фаз з магнітними властивостями. Метод електромагнітної імпульсної активації має також і незаперечні енергетичні переваги в порівнянні з традиційним високотемпературним: затрати електроенергії знижуються більш ніж на 60%. Крім того, зменшення швидкості аерації до 0,075 м3 /год дає можливість додатково здешевити запропоновану технологію. Іммобілізація важких металів у екологічно безпечні феритні осади дає можливість подальшої утилізації відходів в товарних продуктах. Запропонований процес переробки гальванічних відходів удосконаленим методом феритизації запобігає забрудненню навколишнього середовища, забезпечує ефективне і раціональне використання води, сировини та енергії в системі гальванічного виробництва.

Опис

Ключові слова

важкі метали, гальванічні шлами, феритизація, електромагнітні імпульсні розряди, galvanic sludge, heavy metal ions, ferritization, electromagnetic pulse, кафедра хімії

Бібліографічний опис

Енергоощадна переробка гальванічних шламів феритизаційним методом / Б. Ємчура, Г. Кочетов, О. Васильєв, Д. Самченко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. О. М. Трофимчук. - Київ, 2020. - Вип. 34(2). - С. 30-42. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced