Теплообмін в зігнутому поліетиленовому каналі некруглого поперечного перерізу

Ескіз

Дата

2005

Автори

Степанов, М. В.
Рудь, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведені теоретичні та експериментальні формули для розрахунку середнього коефіцієнта тепловіддачі в поліетиленовому теплообміннику. Показано, що при ламінарному русі води на теплообмін впливають повороти каналів теплообмінника, що необхідно враховувати додатковим множником при визначенні коефіцієнтів тепловіддачі та теплопередачі.

Опис

Ключові слова

теплообмін, теплопостачання, газопостачання, ламінарний рух води, коефіцієнт теплопередачі, коефіцієнт тепловіддачі, повороти каналів теплообмінника, кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Бібліографічний опис

Степанов М. В. Теплообмін в зігнутому поліетиленовому каналі некруглого поперечного перерізу / М. В. Степанов, С. В. Рудь // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. ; гол. ред. : А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, - 2005. - Вип. 8. – C. 76 - 80. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset