Алгоритми побудови опуклої оболонки для кільцевих перехресть міста

Ескіз

Дата

2015

Автори

Мамедов, Т. А.
Меннанова, С. Ш.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наводяться алгоритми побудови опуклої оболонки, що дозволяють за набором точок отримати найменший опуклий політоп, який можна використати для проектування кільцевих перехресть міста.

Опис

Ключові слова

багатокутник, політоп, півпростір, поліедральна множина, гіперплощина, многоугольник, политоп, полупространство, полиедральное множество, гиперплоскость, polygon, polytope, half-space, polyhedral set, hyperplane

Бібліографічний опис

Мамедов Т. А. Алгоритми побудови опуклої оболонки для кільцевих перехресть міста / Т. А. Мамедов, С. Ш. Меннанова // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 290 - 295. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced