Алгоритми побудови опуклої оболонки для кільцевих перехресть міста

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наводяться алгоритми побудови опуклої оболонки, що дозволяють за набором точок отримати найменший опуклий політоп, який можна використати для проектування кільцевих перехресть міста.
Опис
Ключові слова
багатокутник, політоп, півпростір, поліедральна множина, гіперплощина, многоугольник, политоп, полупространство, полиедральное множество, гиперплоскость, polygon, polytope, half-space, polyhedral set, hyperplane
Бібліографічний опис
Мамедов Т. А. Алгоритми побудови опуклої оболонки для кільцевих перехресть міста / Т. А. Мамедов, С. Ш. Меннанова // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 290 - 295. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання