Екофізичні засади та стратегії сталого розвитку регіонів

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Викладено результати дослідження засад та стратегій сталого розвитку людства в екофізичному сенсі цього явища.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, сталий розвиток, екосистемна саморегуляція, екологічна рівновага, демографічна ємність, еколого-містобудівні системи, устойчивое развитие, экосистемная саморегуляция, экологическое равновесие, демографическая емкость, эколого-градостроительные системы, sustainable development, self-control, ecological balance, demographic capacity, ecology-town-planning systems
Бібліографічний опис
Устінова І. І. Екофізичні засади та стратегії сталого розвитку регіонів / І. І. Устінова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 193 - 206. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання