Екофізичні засади та стратегії сталого розвитку регіонів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Устінова, І. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Викладено результати дослідження засад та стратегій сталого розвитку людства в екофізичному сенсі цього явища.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, сталий розвиток, екосистемна саморегуляція, екологічна рівновага, демографічна ємність, еколого-містобудівні системи, устойчивое развитие, экосистемная саморегуляция, экологическое равновесие, демографическая емкость, эколого-градостроительные системы, sustainable development, self-control, ecological balance, demographic capacity, ecology-town-planning systems
Бібліографічний опис
Устінова І. І. Екофізичні засади та стратегії сталого розвитку регіонів / І. І. Устінова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 193 - 206. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання