Перспективи застосування в українській архітектурі автохтонних екологічних принципів формування середовища

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
принципи формування архітектурного середовища, що історично склались в традиційній українській архітектурі, відображають послідовну позицію комплексного екологічного підходу до архітектури та будівництва. В статті розглядаються перспективи використання досвіду традиційної для України методики формування екологічного архітектурного середовища, його значення для розвитку архітектурної науки і практики, в умовах зростаючої актуальності екологічної проблематики.
Опис
Ключові слова
українська архітектура, екологічні принципи
Бібліографічний опис
Дида І. А. Перспективи застосування в українській архітектурі автохтонних екологічних принципів формування середовища / І. А. Дида // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 34-43. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання