Моделювання напружено-деформованого стану конструкції дорожнього одягу під дією транспортних навантажень

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Поставлена задача про визначення напружено-деформованого стану шаруватого напівпростору під дією транспортних навантажень. Побудована скінченно-елементна модель пружної деформації масиву, виконаний комп'ютерний аналіз системи. Показано, що найнебезпечніші для покриття напруження розтягу локалізуються у нижній зоні шарів із монолітних матеріалів.
Опис
Ключові слова
автомобільна дорога, асфальтобетонне покриття, транспортні навантаження, поле напружень, напружено-деформований стан, кафедра теоретичної механіки
Бібліографічний опис
Моделювання напружено-деформованого стану конструкції дорожнього одягу під дією транспортних навантажень / В. В. Гайдайчук, В. В. Мозговий, Ю. О. Заєць, Л. В. Шевчук // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 99. – С. 45 - 57. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання