Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів: методичні рекомендації до виконання практичної роботи

Ескіз

Дата

2023

Автори

Бердник, Оксана Юріївна
Петрикова, Євгенія Миколаївна
Ластівка, Олесь Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять структуру й обсяг практичної роботи, зміст і рубрикацію пояснювальної записки та рекомендації до її виконання. Призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

матеріали стінові, виробництво, матеріали оздоблювальні, виробництво, кафедра технології будівельних конструкцій і виробів

Бібліографічний опис

Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів: методичні рекомендації до виконання практичної роботи : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 192.04 «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. Ю. Бердник, Є. М. Петрикова, О. В. Ластівка. - Київ : КНУБА, 2023. - 7 с. - Бібліогр. : с.7.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced