Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів: методичні рекомендації до виконання практичної роботи

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять структуру й обсяг практичної роботи, зміст і рубрикацію пояснювальної записки та рекомендації до її виконання. Призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів».
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
матеріали стінові, виробництво, матеріали оздоблювальні, виробництво, кафедра технології будівельних конструкцій і виробів
Бібліографічний опис
Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів: методичні рекомендації до виконання практичної роботи : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 192.04 «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. Ю. Бердник, Є. М. Петрикова, О. В. Ластівка. - Київ : КНУБА, 2023. - 7 с. - Бібліогр. : с.7.