Самостійні заняття фізичними вправами як засіб підвищення рухового режиму студентів

Ескіз недоступний
Дата
2014-04-10
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДНУ
Анотація
Подальше обгрунтування доцільності забезпечення студентів оптимальним руховим режимом у процесі освітньої діяльності. З метою встановлення впливу рівня рухової активності на успішність та захворюваність студентів був проведений аналіз екзаменаційних відомостей та довідок студентів. Основною причиною погіршення здоров’я студентів є недостатня рухова активність. Доцільною й перспективною формою підвищення рухової активності студентів у процесі освітньої діяльності є самостійні заняття фізичними вправами, тривалістю не менше 30 хвилин на добу, не менше 3-4 разів на тиждень й побудованих з урахуванням інтересів студентів та з їхніми індивідуальними особливостями, що підтверджується результатами досліджень.
Опис
Ключові слова
студенти, самостійні заняття, руховий режим
Бібліографічний опис
Киселевська С. М. Самостійні заняття фізичними вправами як засіб підвищення рухового режиму студентів / С. М. Киселевська, В. П. Брінзак // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 204 - 210. – Бібліогр. : 5 назв.