Формоутворення каркасів технічних форм, заданих на площині неявними функціями

Ескіз

Дата

2017

Автори

Скочко, Володимир

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі розглянуто ефективність двох способів побудови дискретних образів функцій, заданих на площині в неявній формі. Перший - передбачає комбіноване використання методу скінченних різниць та формул для знаходження похідних неявних функцій диференціальної геометрії. Другий спосіб передбачає реалізацію процесу формоутворення дискретного аналога моделі фізичної сітчастої конструкції з подальшим управлінням формою цієї моделі для переміщення її вузлів в точки, що задовольняють заданій неявної функції. Наведено приклади використання обох підходів з порівнянням точності інцидентності координат отриманих дискретних моделей графіку досліджуваної неявної функції. Проаналізовано переваги та недоліки запропонованих підходів.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурних конструкцій, формоутворення,, дискретний образ,, неявні функції,, чисельні методи,, скінченні різниці,, диференціальна геометрія,, параметричні рівняння.

Бібліографічний опис

Скочко В. Формоутворення каркасів технічних форм, заданих на площині неявними функціями / В. Скочко // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія. : міжнар. наук. виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. Сукач. – Київ, 2017. - №7. - С. 3-17. - Бібліогр. : 21 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset