Сучасна людина та її потреби – основа для формування системи підготовки фахівця – архітектора

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті зміни у структурі та змісті навчального плану підготовки архітекторів у КНУБА за останні 25 років, наведені приклади динаміки об’ємів і змісту дисциплін за останні 8 років. Запропоновано перебудувати зміст навчального плану з врахуванням появи нових наукових знань про людину, процесів змінення сучасної людини, її потреб та вимог до організації простору і форми архітектурних об’єктів.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, навчальний план, підготовка архітекторів, сучасна людина та її потреби, учебный план, обучение архитекторов, современный человек и его потребности, curriculum, training of architects, modern man and his needs
Бібліографічний опис
Бачинська Л. Г. Сучасна людина та її потреби – основа для формування системи підготовки фахівця – архітектора / Л. Г. Бачинська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 263-275. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання