Сучасна людина та її потреби – основа для формування системи підготовки фахівця – архітектора

Ескіз

Дата

2016

Автори

Бачинська, Л. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті зміни у структурі та змісті навчального плану підготовки архітекторів у КНУБА за останні 25 років, наведені приклади динаміки об’ємів і змісту дисциплін за останні 8 років. Запропоновано перебудувати зміст навчального плану з врахуванням появи нових наукових знань про людину, процесів змінення сучасної людини, її потреб та вимог до організації простору і форми архітектурних об’єктів.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, навчальний план, підготовка архітекторів, сучасна людина та її потреби, учебный план, обучение архитекторов, современный человек и его потребности, curriculum, training of architects, modern man and his needs

Бібліографічний опис

Бачинська Л. Г. Сучасна людина та її потреби – основа для формування системи підготовки фахівця – архітектора / Л. Г. Бачинська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 263-275. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced