Основи теорії механізмів і машин: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни

Ескіз

Дата

2023

Автори

Почка, Костянтин Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «Компринт»

Анотація

Подано мету та завдання вивчення дисципліни, компетентності та програмні результати, які має опанувати здобувач, зміст курсу, змістові модулі, ключові слова тем, вимоги щодо підготовки до практичних занять та самостійної підготовки, вимоги до виконання і оформлення розрахунково-графічної роботи, методи контролю та оцінювання знань студентів, тестові завдання з дисципліни, список навчально-методичного забезпечення для самостійної підготовки. Призначено для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

теорія механізмів, теорія машин, кафедра професійної освіти

Бібліографічний опис

Основи теорії механізмів і машин : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни : для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач К. І. Почка. - Київ : Компринт, 2023. - 55 с. - Бібліогр. : с. 51 - 55.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset