Алгоритм моделювання розвитку тріщини в просторових тілах із застосуванням напіваналітичного метода скінченних елементів

Ескіз

Дата

2004

Автори

Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Сахаров, О. С.
Шкриль, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Метою даної роботи є розробка алгоритму чисельного моделювання росту тріщини в просторових тілах, його реалізація в межах НМСЕ і проведення дослідження ефективності запропонованого підходу на прикладі призматичних просторових тіл.

Опис

Ключові слова

НМСЕ, трішина, циклічне навантаження, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Алгоритм моделювання розвитку тріщини в просторових тілах із застосуванням напіваналітичного метода скінченних елементів / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, О. С. Сахаров, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 75. – С. 13 – 26. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced