Алгоритм моделювання розвитку тріщини в просторових тілах із застосуванням напіваналітичного метода скінченних елементів

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метою даної роботи є розробка алгоритму чисельного моделювання росту тріщини в просторових тілах, його реалізація в межах НМСЕ і проведення дослідження ефективності запропонованого підходу на прикладі призматичних просторових тіл.
Опис
Ключові слова
НМСЕ, трішина, циклічне навантаження, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Алгоритм моделювання розвитку тріщини в просторових тілах із застосуванням напіваналітичного метода скінченних елементів / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, О. С. Сахаров, О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 75. – С. 13 – 26. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання