Енергоефективність реконструкції житла як невід’ємна складова екологічної безпеки

Ескіз

Дата

2017

Автори

Кривомаз, Т.І.
Варавін, Д.В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Юстон

Анотація

Впровадження принципів енергоефективності в процесі реконструкції житлового фонду України є невід’ємною складовою екологічної та національної безпеки нашої країни. Це обумовлено цілою низкою об’єктивних факторів та чинників. По-перше, енергоефективний підхід в процесі реконструкції забезпечує зниження негативного впливу на навколишнє середовище, який традиційно складає значний відсоток для будівельної галузі. По-друге, підвищення комфорту та мікрокліматичних умов внутрішніх приміщень, а також усунення небезпечних факторів позитивно впливає на здоров’я та якість життя мешканців будівель.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, енергоефективність, екологічна безпека, реконструкція

Бібліографічний опис

Кривомаз Т.І. Енергоефективність реконструкції житла як невід’ємна складова екологічної безпеки / Т. І. Кривомаз, Д. В. Варавін // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях : колективна монографія за матеріалами XVI міжн. наук.-практ. конференції (Київ, Пуща-Водиця, 3-4 жовтня 2017 р.) / Нац. академія наук України; Ін-т телекомун. і глобального інф. простору ; Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; за заг. ред. С.О. Довгого. – Київ : Юстон, 2017. – С. 122 – 126.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset