Про інформацію та інтроформацію

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання доцільності введення терміну «інтроформація» до понятійного апарату теорії інформації.
Опис
Ключові слова
інформація, дані, повідомлення, сигнал, інтроформація, кафедра кібербезпеки та комп'ютерної інженерії
Бібліографічний опис
Вишняков В. М. Про інформацію та інтроформацію / В. М. Вишняков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 6. – С. 103 - 106. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання